Hình thức thanh toán

Nội thất Thiên Minh chỉ áp dụng 3 phương thức thanh toán:

1.    Thanh toán bằng tiền mặt:

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
  • Bước 2: Nội thất Thiên Minh chuyển hàng tới cho khách hàng.
  • Bước 3: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng.
Thanh toán bằng tiến mặt
Thanh toán bằng tiền mặt sau khi nhận hàng

2.    Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng:

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng và thanh toán chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng.
  • Bước 2: Nội thất Thiên Minh chuyển hàng tới cho khách hàng.
  • Bước 3: Khách hàng nhận hàng và xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.
Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng
Quý khách có thể thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng

3.    Thanh toán đặt cọc bằng chuyển khoản trước và thanh toán nốt tiền mặt sau khi nhận hàng:

  • Bước 1: Khách hàng đặt cọc trước 30% giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản,
  • Bước 2: Nội thất Thiên Minh chuyển hàng tới cho khách hàng.
  • Bước 3: Sau khi nhận hàng khách hàng thanh toán nốt 70% số tiền còn lại bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng.
  • Bước 4: Xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.
Thanh toán đặt cọc trước
Quý khách có thể đặt cọc bằng chuyển khoản trước và thanh toán nốt tiền mặt sau khi nhận hàng

Công ty cổ phần nội thất Thiên Minh.