Chính sách vận chuyển

Đơn hàng nhỏ hơn 20.000.000đ sẽ miễn phí lắp đặt tại kho, không hỗ trợ vận chuyển

Đơn hàng từ 20.000.000đ đến 50.000.000đ miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong bán kính 5km, trên 5km sẽ hỗ trợ phí vận chuyển

Đơn hàng từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong bán kính 15km, trên 15km sẽ hỗ trợ phí vận chuyển

Đơn hàng trên 100.000.000đ miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong bán kính 60km, trên 60km sẽ hỗ trợ phí vận chuyển